Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος (ομάδα 5)

image_pdfimage_print

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος

( είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων)   ομάδα 5

 

Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού 15/1/2020 και ώρα 09.30  εώς 10,00 πμ

 Διακήρυξη   407/2020

ΤΕΥΔ – Οικονομική προσφορά