Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 2019.

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06 2019 του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 44.937,60, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)