Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών  Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018, ποσού 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)
 

214-18 Προκηρυξη 18PROC003318014