Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια μηχανήματων έργου και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού και προμήθεια τροχήλατου μηχ/τος θρυμματοποίησης κλαδιών

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια μηχανήματων έργου και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού και προμήθεια τροχήλατου μηχ/τος θρυμματοποίησης κλαδιών:  προϋπολογισμού: 96.290,32€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 119.400,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

210-2019 Προκήρυξη Πολυμηχ-μα κλαδοφαγος 19PROC006127459