Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024 προϋπολογισμού: 844.441,60€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 1.047.107,58€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Περιληψη Διακηρυξης -signed.pdf

Διακήρυξη Καύσιμα 2022-24