Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22 προϋπολογισμού: 166.572,80€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 188.227,26€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

304-2020 Διακηρυξη Ανοικτος Προμήθεια Γάλα 20 21 22 20PROC007622894

Περιλ Διακ Γαλα 2020 20PROC007622704