Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021  του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 1.240.000,00, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)