ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2017

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για τις υπηρεσίες

«Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων (Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017».