Ένσταση προς την συμβιβαστική επιτροπή του Δήμου για πρόστιμα

image_pdfimage_print

Η ένσταση απευθύνεται προς την Συμβιβαστική Επιτροπή του Δήμου Παλ. Φαλήρου. Η

Προθεσμία υποβολής είναι 20 ημερολογιακές ημέρες από την επιβολή του προστίμου.

Απαραίτητο Δικαιολογητικό:

Προσφυγή με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία της κύριας έδρας του

δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται.

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020259, 321

         Email: esoda.dpf@palaiofaliro.gr