Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος

  1. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διότι η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
  2. Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης
  3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής