Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης

image_pdfimage_print

Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από το Δημοτολόγιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με τη ταυτότητα του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Τα ΚΕΠ εκδίδουν Βεβαιώσεις Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης.