1

Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης

Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από το Δημοτολόγιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με τη ταυτότητα του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Τα ΚΕΠ εκδίδουν Βεβαιώσεις Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης.