Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα μίας (1) θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σχετική Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ.

Παράρτημα Ανακοινώσεων με σήμανση έκδοσης “10-06-2021”.

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023».

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  ξεκινάει την Τετάρτη 31.01.2024 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 08.02.2024.