Πληροφοριακό Σύστημα «myschool»

image_pdfimage_print

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση των Σχολικών Μονάδων με το Εθνικό Δημοτολόγιο,
προς υλοποίηση της ΚΥΑ 1493/18-01-2016.
Συνεπώς  η αναζήτηση των δημοτολογικών στοιχείων των μαθητών (Πιστοποιητικά Γέννησης), γίνεται απευθείας από τα σχολεία,
από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου,
καταργώντας  τόσο την υποχρέωση των γονέων περί κατάθεσης των Πιστοποιητικών,
όσο και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εκ μέρους των Σχολικών Μονάδων.