Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε ΜΜΕ

image_pdfimage_print

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ «Αττική 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του έργου: “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε εδώ…