Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

image_pdfimage_print

Την 1.2.2018 τροποποιήθηκε η διαδικασία για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ),
με βάση την υπ’αριθ.  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018).

Η νέα Υπουργική απόφαση αλλάζει τόσο τις κατηγορίες δικαιούχων όσο και τα κριτήρια ένταξης τους  στο ΚΟΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018
στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  (www.idika.gr/kot),
με την  χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.).

Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ένταξης στο ΚΟΤ
δεν διεκπεραιώνεται πλέον μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ούτε και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τις κατηγορίες δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης τους  στο ΚΟΤ.