Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας:Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», ποσού 303.036,89€ πλέον ΦΠΑ 13% 34.328,22€ και 24% 9.353,68€ συνολικά 346.718,79€,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)