Φαληρικα 2017 στον Μπάτη το πρώτο Δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκε  το  τελικό πρόγραμμα των  εκδηλώσεων. Δείτε  το  εδώ…