Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος “Φερράχ Ζουκίου”, οικονομικού έτους 2019

image_pdfimage_print

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 118892/7195/2018/30-01-2019).