Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα “ΜΠΑΛΛΟΣ” στις 14/10/2021

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από την πλημμύρα της κακοκαιρίας “ΜΠΑΛΛΟΣ”, της 14ης Οκτωβρίου 2021, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση τους, την οποία αναλαμβάνει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., ως αρμόδια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, ο/η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο/η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), κτιρίου το οποίο έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.), πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε:

Στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΓΔΑΕΦΚ), Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΑΕΦΚ–ΚΕ) (Δ26), ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α):

Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μαριάννα Μακρή

Τηλέφωνα : 210-6440627

Ε-mail : daefk@ggde.gr