1 2 3

Για τη Διακήρυξη της δημοπρασίας πατήστε εδώ… για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ…

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πραξιτέλους 5 Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ…

Αναβολή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Πραξιτέλους 5 Για την ανακοίνωση Δημάρχου πατήστε εδώ…

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… για την περίληψη διακήρυξης πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου προς στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την περίληψη πατήστε εδώ… για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για να δείτε τη περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

1 2 3