1 2 3 4

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση: α) εβδομήντα (70) κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αναμονής επιβατών, για την τοποθέτηση  και συντήρηση στεγάστρων με  σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και β) οκτώ (8) κοινόχρηστων χώρων σε πλατείες και πεζόδρομους για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων με σκοπό την υπαίθρια διαφήμιση. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη Διακήρυξης […]

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Π.Φαλήρου. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη πατήστε εδώ…

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Γ΄ Κέντρου Απασχόλησης Ηλικιωμένων Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Π. Φαλήρου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Δημοσίευση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου  περιοχής Αμφιθέας Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Δημοσίευση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κεντρικού Φαλήρου Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ…

Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχιλλέως 99, με επιφάνεια 108 τ.μ.,ιδιοκτησίας του Δήμου Π.Φαλήρου. Για τη περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχιλλέως 99, με επιφάνεια 108 τ.μ. Για τη περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…  

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου περιοχής Αμφιθέας (Πλ.Ντάβαρη) Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…  

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 108 τ.μ., στην οδό Αχιλλέως αρ. 99 Για την ορθή επανάληψη της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ… Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…

1 2 3 4