1 2

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Κοψαχείλας για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ Για τη διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας πατήστε εδώ  

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ… Για την διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας πατήστε εδώ…      

1 2