Αποτελέσματα της αριθ. ΣΜΕ1/2015 Παιδικών Σταθμών Δ.Π.Φ.

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της αριθ. ΣΜΕ1/2015 ανακοίνωσης για την σύναψη
Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31/7/2016 συνολικά έξη (6) ατόμων
Δύο (2) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (101)
Πίνακας κατάταξης
Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Παιδαγωγών Προσχολικής αγωγής (102)
Πίνακας κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων