Αποτελέσματα προκηρύξεων ΣΜΕ ΚΑΙ ΣΟΧ Παιδικών Σταθμών

image_pdfimage_print

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα:

 

για  Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ)

Ένα  (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

για την εκτέλεση του έργου :

Ιατρική παρακολούθηση νηπίων

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας

 

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2019-2020»

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας

Δύο (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

‘Ένα (1) άτομο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (ορθή επανάληψη)

΄Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Δύο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας

Πίνακες άκυρων

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (ορθή επανάληψη)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ