Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π.

image_pdfimage_print

Ανακοίνωση Διεύθυνσης ΚΕΠ για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης και τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Ν. 4320/2015

Δείγμα Εντύπου Αίτησης με τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση.

ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’)

Ν. 4320/2015