Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2019.

image_pdfimage_print

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

 

Ανακοίνωση      Έντυπο Αίτησης