Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2019.

image_pdfimage_print

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”

Ανακοίνωση      Έντυπο Αίτησης

Ορισμός επιτροπής και ημερομηνίας συνεντεύξεων

Οι συνεντεύξεις παρατείνονται και για την Πέμπτη 19.12.2019 από 10.00 έως 14.00

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων (Ορθή επανάληψη)

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων