Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης, για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΗΘΩΞΕ-ΓΨΥ Αρ. Πρωτ.: 252/2020 ΑΔΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ψαρέλη Μιχαήλ, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 31/18.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΨ8ΩΞΕ-ΘΡΙ Αρ. Πρωτ.: 43
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Μακρίδη-Καμηλιέρη Ευαγγελίας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 95/19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ024ΩΞΕ-99Κ Αρ. Πρωτ.: 42
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βάτσα Λαμπρινής, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 45/20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΩΩΞΕ-ΔΥ6 Αρ. Πρωτ.: 41
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Γιοβανάκη Κωνσταντίνου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 83/24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΓΣΩΞΕ-ΩΒ2 Αρ. Πρωτ.: 40
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ριζά Μάξιμου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 42/70.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1Ζ2ΩΞΕ-ΓΧΥ Αρ. Πρωτ.: 39
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Τσίνγκα Λευκοθέας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 77/27.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΝ7ΩΞΕ-ΟΧΡ Αρ. Πρωτ.: 38
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Λαγού Θεοδώρου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 43/34.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΥΥΩΞΕ-ΛΥ7 Αρ. Πρωτ.: 37
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κυμηνά Γαλάτειας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 64/1.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩΞΕ-Β3Ξ Αρ. Πρωτ.: 36
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες , του Καμακάρη Νικολάου, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 82/24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΓΛΩΞΕ-3Β9 Αρ. Πρωτ.: 35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κοτίδου Δέσποινας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 104/22.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΤΘΩΞΕ-ΗΕΑ Αρ. Πρωτ.: 34
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Θεολόγου Μαρίνας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 101/8.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ7ΞΩΞΕ-ΚΣ3 Αρ. Πρωτ.: 33
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βασιλοπούλου Αργυρώς, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 90/7.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 925ΞΩΞΕ-3ΧΘ Αρ. Πρωτ.: 32
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κορωνιού Καμπουρέλλη Ελπινίκης που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 108/21.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΓ4ΩΞΕ-ΒΞ2 Αρ. Πρωτ.: 31
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, για την ΜΗ έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 όχημα, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘ3ΜΩΞΕ-ΣΜΥ Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1666, υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτιρίου Φλοίσβου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, έναντι 33, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ3/Β’/08-01-1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/3430 11-6-93 (ΦΕΚ456/Β’/24-06-1993).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΛΦΩΞΕ-710 Αρ. Πρωτ.: 30/28.04.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΟ3ΩΞΕ-458 Αρ. Πρωτ.: 29
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού τριάντα (30) κόκκινων κάδων για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6156ΩΞΕ-Η7Π Αρ. Πρωτ.: 29/28.04.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τη μη έγκριση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΚΒΩΞΕ-ΖΩ6 Αρ. Πρωτ.: 28
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΜΨΩΞΕ-609 Αρ. Πρωτ.: 28/28.04.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 45