Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Μη χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. ''ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ'' της εταιρείας ''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κ. ΟΕ'' με εκπροσώπους και τους δύο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ.79.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΦ0ΩΞΕ-ΕΚΥ Αρ. Πρωτ.: 9/15.02.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΗ7513 επί της οδού Άτλαντος 44, μετά την με αρ. πρωτ. 20076/01-11-2018 αίτηση του κ. Ε.Α.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ50ΩΞΕ-ΒΕΡ Αρ. Πρωτ.: 7
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΚΗ3254 επί της οδού Μετσόβου 3, μετά την με αρ. πρωτ. 20248/02-11-2018 αίτηση του κ. Α.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ883ΩΞΕ-Ρ90 Αρ. Πρωτ.: 6
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΡ3866 επί της οδού Κολοκοτρώνη 10, μετά την με αρ. πρωτ. 13537/11-07-2018 αίτηση του κ. Π.Κ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΛΣΩΞΕ-Μ2Σ Αρ. Πρωτ.: 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στο ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (Πρόχειρο Γεύμα) & Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (Πλήρες Γεύμα)» της εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλαος Πατακός & ΣΙΑ ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης 7.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘ8ΙΩΞΕ-ΟΣ0 Αρ. Πρωτ.: 33
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης πλησίον της εισόδου των εγκαταστάσεων του συλλόγου ΑΛΜΑ επί της οδού Μίλωνος 2 , στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω42ΩΩΞΕ-ΡΥΧ Αρ. Πρωτ.: 32
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την μη παραχώρηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΝ 7975 επί της οδού Πρωτέως 68, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω1Η7ΩΞΕ-ΙΛΥ Αρ. Πρωτ.: 31
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΤ5204 επί της οδού Θησέως 15, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Φ16ΩΞΕ-7ΩΑ Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης του μνημείου Κωνσταντινουπολιτών στο Πάρκο Φλοίσβου παραπλεύρως του Μνημείου των Υποβρυχίων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΠΑΩΞΕ-0Σ7 Αρ. Πρωτ.: 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» του Μιγκλή Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αχιλλέως αρ. 33, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΒΖΩΞΕ-ΟΔΔ Αρ. Πρωτ.: 29
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΑΙ Π. ΙΣΕΡΗ Ο.Ε.» και εκπρόσωπο την Ελένη Ίσερη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 19, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΒΚΩΞΕ-ΥΚΥ Αρ. Πρωτ.: 28
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ.ΕΣΤ.Ο.Ε.» και εκπρόσωπο τον Αποστολόπουλο Σάββα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 40, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔ2ΡΩΞΕ-6Υ3 Αρ. Πρωτ.: 27
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΜΠΕΚΑΣ Γ. Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μπέκα Γεώργιο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ευξείνου Πόντου αρ. 181, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΑΠΩΞΕ-9ΔΧ Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ)» του Οικονόμου Αλέξανδρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 8-10 στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΞΕ-ΤΚΖ Αρ. Πρωτ.: 25/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ακριτών 9 & Ηρακλέους, μετά την με αρ. πρωτ. 12313/13.06.2019 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω7Λ1ΩΞΕ-Ρ0Λ Αρ. Πρωτ.: 24/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης για το λεωφορείο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΥ 6315 της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) παιδικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ» επί της οδού Πεντέλης 38, μετά τη με αρ.πρωτ. 14244/10.07.2019 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΑ5ΩΞΕ-8Κ4 Αρ. Πρωτ.: 23/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ψυχαγωγικού παιχνιδιού (ROLLER SKATE), στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» το οποίο βρίσκεται εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ για χρονικό διάστημα 4 μηνών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΤΘΩΞΕ-Α7Τ Αρ. Πρωτ.: 22
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων στον Άρη Χατζόπουλο, εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, για χρονικό διάστημα από 11/4/2019 έως 19/5/2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 620ΗΩΞΕ-ΧΡΚ Αρ. Πρωτ.: 21
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΝ9792 επί της οδού Ενδυμίωνος 42.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ41ΤΩΞΕ-Ο0Τ Αρ. Πρωτ.: 20/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο- μεζεδοπωλείο)» της Κλάδη – Κοκκίνου Παναγιώτας το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγγελίδου αρ. 10-12 & Αγ. Αλεξάνδρου, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΞΘΩΞΕ-Χ91 Αρ. Πρωτ.: 19/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 40