Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΖΖΩΞΕ-ΞΚ4 Αρ. Πρωτ.: 106/31.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανακατασκευής του υπ. αρ. 11/4 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Κ4ΒΩΞΕ-1ΗΜ Αρ. Πρωτ.: 75/30.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου λόγω του εκτελούμενου έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΛΟΥ- ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΘΛ0ΩΞΕ-1ΞΠ Αρ. Πρωτ.: 74/30.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κοπής δένδρων επί της οδού Τρίτωνος 96.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΒΝΩΞΕ-ΣΜΛ Αρ. Πρωτ.: 73/16.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανακατασκευής του υπ. αρ. 107/2 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΔ8ΩΞΕ-Α0Μ Αρ. Πρωτ.: 72/16.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Αμφιτρίτης 44 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΕ1ΩΞΕ-786 Αρ. Πρωτ.: 71/16.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί της κοπής δένδρων επί των οδών Ναιάδων 99 και Παρθενώνος 45.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΝΔ5ΩΞΕ-8ΛΥ Αρ. Πρωτ.: 70/05.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΛΗΡΟ ΚΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ E.E.» νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΗΝΑ το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΑΚΡΙΤΩΝ αρ. 11 & ΑΡΓΕΙΩΝ αρ. 2 , στο Δήμο μας.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΓΖ1ΩΞΕ-4ΕΑ Αρ. Πρωτ.: 69/05.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρότασης για την χωροθέτηση και αρίθμηση θέσεων πάγκων μικροπωλητών κατά την εμποροπανήγυρη εορτασμού της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ6ΨΨΩΞΕ-Ω9Ζ Αρ. Πρωτ.: 68/05.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση άδειας διαμόρφωσης εσοχής πεζοδρομίου για ολιγόχρονη στάση φορτηγών οχημάτων, επί της οδού Πικροδάφνης 1 στον Δήμο Παλ. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΤΙΩΞΕ-Ξ4Β Αρ. Πρωτ.: 67/05.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την προσωρινή αφαίρεση, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της με αρ. πρωτ. 2531/3.02.2020 Άδειας Παράτασης Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.»,με εκπρόσωπο τον κ. ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, επί της οδού Σ. Ζησιμοπούλου αρ. 79, λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας της.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΝΔΤΩΞΕ-ΑΤΗ Αρ. Πρωτ.: 66/29.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας λειτουργίας Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων) στην εταιρεία με την επωνυμία «GR ENTERTAINMENT WORLD LTD», με εκπρόσωπο τον κ. Ανδρουλιδάκη Αντώνιο, στο μισθωμένο περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γηπέδου Τάε κβο ντο, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 και καθορισμός ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ0ΑΩΞΕ-ΓΣΞ Αρ. Πρωτ.: 65/29.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δένδρων επί της οδού Ζαΐμη 17-19 και Ζαΐμη 21-23.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΗΕ2ΩΞΕ-Κ4Τ Αρ. Πρωτ.: 64/26.07.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την ανακατασκευή του υπ. αρ. 21/11 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΗΙΥΩΞΕ-5ΟΨ Αρ. Πρωτ.: 63/26.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την ανακατασκευή του υπ. αρ. 19/1 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΔΛΩΞΕ-ΤΡ6 Αρ. Πρωτ.: 62/26.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Αρτέμιδος 50 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΡΟΩΞΕ-6Υ7 Αρ. Πρωτ.: 61/26.07.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της εταιρείας με την επωνυμία «ROS O.E.» με εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 63, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 654ΨΩΞΕ-Ι2Β Αρ. Πρωτ.: 60/12.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρότασης αλλαγής θέσης πινακίδας οδικής κυκλοφορίας P-2, από την οδό Αίαντος στην οδό Μουσών, επί της συμβολής αυτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66Μ8ΩΞΕ-ΟΙΠ Αρ. Πρωτ.: 59/12.07.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφοράς μίας (1) θέσης στάθμευσης από την οδό Άρεως αρ. 57 στην οδό Ναϊάδων αρ. 54 στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, για τη θέση στάθμευσης ενός υπηρεσιακού οχήματος της Πρεσβείας «Δημοκρατία της Σερβίας».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΚΔΩΞΕ-26Α Αρ. Πρωτ.: 58/06.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ITI 5317 επί της οδού ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 16.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΛ8ΩΞΕ-ΙΛΟ Αρ. Πρωτ.: 57/06.07.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 52