Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με την τοποθέτηση σχετικής οδικής σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 έως 4, μετά το με αρ. πρωτ. 256/7-1-2020 αίτημα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΩΒΩΞΕ-ΚΝΣ Αρ. Πρωτ.: 7
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της οδού ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΓΕΩΞΕ-ΕΕΟ Αρ. Πρωτ.: 6
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της οδού ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 2633/4-2-2020 αίτηση της Α.Μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΣΝΩΞΕ-3ΛΡ Αρ. Πρωτ.: 5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ. 847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α3ΒΩΞΕ-ΨΤΧ Αρ. Πρωτ.: 4
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της σχετικής οδικής σήμανσης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην της χρηματαποστολής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έμπροσθεν του υποκαταστήματος OPTIMA BANK επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΑΠΩΞΕ-7ΦΓ Αρ. Πρωτ.: 2
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 271 για την διαμόρφωση πολυχώρου για τη διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, κέντρου ημερησίας φροντίδας (πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας), κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και αυτισμό, με ξενώνα, επί της οδού Ελλης 5, στο Δ. Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Φ7ΓΩΞΕ-ΞΕΜ Αρ. Πρωτ.: 01/27.01.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Υπαίθριας Ψυχαγωγικής Δραστηριότητας (τσίρκο) στον DI BARI ANTONIO, το οποίο βρίσκεται επί της Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη εντός του πάρκινγκ αεροπορίας, για χρονικό διάστημα ενός μηνός από 20.12.2019 έως 20.01.2020 (με πιθανή παράταση μέχρι 10.02.2020).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΩ02ΩΞΕ-Γ13 Αρ. Πρωτ.: 51/09.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων χώρων εντός του Πάρκου Φλοίσβου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟ80ΩΞΕ-ΑΦΒ Αρ. Πρωτ.: 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης, στάθμευσης, σε άτομο με κινητικά προβλήματα, επί της οδού ΝΑΪΑΔΩΝ 62, για το, με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΥ 7344, όχημα ΙΧ, μετά την με αρ. πρωτ. 11416/31-5-2019, αίτηση του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΤΦΩΞΕ-Ζ4Ζ Αρ. Πρωτ.: 48
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κοψαχείλας Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 400 και στο τμήμα του επί της Δημοκρατίας 81 πλησίον οδού Μεσολογγίου (εμβαδού περίπου 1100,0 τ.μ.), για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού (χώρος εκπαίδευσης) για την ανέγερση του 13ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΣ3ΩΞΕ-ΓΕΗ Αρ. Πρωτ.: 47
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τριών (3) Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (Παιχνίδια CAROUSEL) στην εταιρεία με την επωνυμία «VILLAGE ROADSHOW Oργάνωση και Εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ελλάς Α.Ε.» με εκπροσώπους τους ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΡΟΣΕΛΛΙ (POSELLI) – AΓΑΤΣΑ ΜΑΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου επί της Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη αρ. 3, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι από 1.12.2019 έως 31.1.2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ο0ΧΩΞΕ-9Χ0 Αρ. Πρωτ.: 46/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΣΟΥΛΑ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΕΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 995ΙΩΞΕ-Ε45 Αρ. Πρωτ.: 45/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία ''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Ν.-ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κ. ΟΕ'' με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ το οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ.79, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΘΕΩΞΕ-0Ξ5 Αρ. Πρωτ.: 44/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ψυχαγωγικού παιχνιδιού (ROLLER SKATE), στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (πλήρες και πρόχειρο γεύμα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ για χρονικό διάστημα 4 μηνών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ7Ω1ΩΞΕ-ΩΑΣ Αρ. Πρωτ.: 43/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση: α) καθορισμού και δωρεάν παραχώρησης χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ», β) κανονισμού λειτουργίας της ως άνω αγοράς όπως έχει κατατεθεί με την υπ’ αρ. 8966/22-4-2019 αίτηση από τον «Σύλλογο γονέων αθλητών κολύμβησης αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΨΖΩΞΕ-ΟΚΨ Αρ. Πρωτ.: 42/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (Καφετέρια - αναψυκτήριο)» του KING (επιθ.) DEELAN ANTHONY (ον.), το οποίο βρίσκεται στην οδό ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦ72ΩΞΕ-ΖΦΦ Αρ. Πρωτ.: 41/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος – καφέ – μπαρ) & επιχείρηση λιανικού εμπορίου (1. πρατήριο άρτου, 2. κάβα ποτών, 3. παντοπωλείο)» της εταιρίας με την επωνυμία «XDELUSION Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. τον ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 178, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩΞΕ-ΝΣΗ Αρ. Πρωτ.: 40/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας» της εταιρίας με την επωνυμία «DENIZ MEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. τον ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας αρ. 11-13, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΗΥΩΞΕ-ΕΡΙ Αρ. Πρωτ.: 39/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέρια)» του ΤΖΩΡΤΖ ΘΩΜΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ιφίτου αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΛΣΩΞΕ-ΛΘΓ Αρ. Πρωτ.: 38/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση του Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση λιανικού εμπορίου και επιχείρηση μαζικής εστίασης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον Δημητρίου Κωνσταντίνο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 93 και λειτουργεί με την με αρ. 1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 10167/21.5.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά το με αρ. πρωτ. 24427/1.7.2019 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 14879/19.7.2019) έγγραφο «Διαπίστωση Συμμόρφωσης» της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΤΤΩΞΕ-ΠΑΧ Αρ. Πρωτ.: 37/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 41