Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Λ. Αμφιθέας από Μετσόβου/Πλούτωνος έως Ιάσωνος, του Δήμου Π. Φαλήρου, στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 609ΒΩΞΕ-6ΒΨ Αρ. Πρωτ.: 100/19.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΜΚ 9462 επί της οδού ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 & ΝΗΡΕΩΣ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 67Ι3ΩΞΕ-Γ9Α Αρ. Πρωτ.: 99/19.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΖΗ 7130, επί της οδού ΣΕΙΡΗΝΩΝ 116.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΥΨΩΞΕ-ΦΒΤ Αρ. Πρωτ.: 98/19.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΕΧ 2205, επί της οδού ΚΝΩΣΟΥ 1.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 62Δ8ΩΞΕ-ΦΑΔ Αρ. Πρωτ.: 97/19.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 16/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τον αρ. κυκλοφορίας ΙΟΧ 7678 οχήματος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΨ4ΩΞΕ-Σ0Ο Αρ. Πρωτ.: 96/19.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κοπής δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΑΤΩΞΕ-Σ7Χ Αρ. Πρωτ.: 95/27.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, προκειμένου να διοργανώσει ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου υπαίθριο Χριστουγεννιάτικο BAZAAR με φιλανθρωπικό σκοπό, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου ή εναλλακτικά την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, από τις 10.00π.μ. έως τις 20.00μμ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΩΘΠΩΞΕ-ΣΩ5 Αρ. Πρωτ.: 93/27.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την ΜΗ παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΤΒ 5718, επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΗΖΩΞΕ-ΓΜΗ Αρ. Πρωτ.: 92/27.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΖΜ 1952, επί της οδού ΝΑΥΠΛΙΟΥ 23.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΕ7ΜΩΞΕ-ΖΜΟ Αρ. Πρωτ.: 91/27.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΚΧ 7510, επί της οδού ΑΡΕΩΣ 19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΒ5ΩΞΕ-ΗΗ4 Αρ. Πρωτ.: 90/27.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου της γλυπτής προκυμαίας του Φλοίσβου (επί του αριστερού μέρους της παραλίας), προκειμένου να παρουσιαστεί χορογραφικό έργο της Νορβηγίδας Ingri Fiksdal DIORAMA, στο πλαίσιο του MIRfestival, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στις 4.30 το απόγευμα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΓΣΩΞΕ-Λ0Σ Αρ. Πρωτ.: 89/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κοπής δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, επί της Λ. Αμφιθέας στο ύψος από την οδό Ιάσωνος μέχρι την οδό Πλούτωνος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΑ8ΩΞΕ-Ν69 Αρ. Πρωτ.: 88/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για: «Διαπλάτυνση των παρακείμενων πεζοδρομίων της Λ. Αμφιθέας στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΛ2ΩΞΕ-ΕΗΚ Αρ. Πρωτ.: 87/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Αγ. Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 46 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΕ3ΕΩΞΕ-Ω1Φ Αρ. Πρωτ.: 86/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την διασφάλιση απρόσκοπτης προσπέλασης (είσοδος – έξοδος οχημάτων) σε θέσεις στάθμευσης επί της οδού Αίαντος 58, στο Δήμο Παλ. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΛΖ6ΩΞΕ-422 Αρ. Πρωτ.: 85/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την διασφάλιση απρόσκοπτης προσπέλασης (είσοδος – έξοδος οχημάτων) σε θέσεις στάθμευσης επί της οδού Τρίτωνος 8, στο Δήμο Παλ. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Α2ΒΩΞΕ-1Δ5 Αρ. Πρωτ.: 84/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιού Φαλήρου, στο Ο.Τ. 243 και στο τμήμα του επί της συμβολής των οδών Ομήρου – Αχαιών - Γοργοποτάμου (εμβαδού περίπου 173,30 τ.μ.), με τη δημιουργία πεζόδρομου και τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ. - Πράσινο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ψ10ΩΞΕ-ΥΔΧ Αρ. Πρωτ.: 83/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται να γίνουν στην οδό Αχιλλέως, από την συμβολή της με την οδό Σειρήνων έως την οδό Μουσών στο ρεύμα προς τη Λ. Ποσειδώνος και από την οδό Μουσών έως την Λ. Αμφιθέας στο ρεύμα προς τη Λ. Αμφιθέας, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων και αποκατάστασης φθορών στο λιθόστρωτο τμήμα της οδού Aχιλλέως του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ0ΩΩΞΕ-Υ7Δ Αρ. Πρωτ.: 82/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση της κοπής δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΥΑΩΞΕ-ΕΡ9 Αρ. Πρωτ.: 81/26.09.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 103 με αρ. κυκλ. ΥΝΗ 7111 η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 173/17-9-2020 ΑΔΣ, λόγω θανάτου της δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ρ709ΩΞΕ-Ε1Ξ Αρ. Πρωτ.: 80/26.09.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 58