Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΔΣΩΞΕ-Ν79 Αρ. Πρωτ.: 05/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από την οδό ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 24 στην οδό ΑΡΕΩΣ 57 μετά από την 4981/7.3.2018 αίτηση της Πρεσβείας Μαυροβουνίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚ4ΑΩΞΕ-ΥΛ4 Αρ. Πρωτ.: 16/27.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Εστιατόριο-Ταβέρνα» της ΤΟΜΑΡΑ ΠΗΛΕΛΟΠΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μίνωος αρ. 16 & Πικροδάφνης, στο Π.Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΜ0ΩΞΕ-612 Αρ. Πρωτ.: 13/27.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΗ2ΩΞΕ-ΣΡΝ Αρ. Πρωτ.: 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αναβολή της λήψης απόφασης επί της ανάκλησης ή μη της με αρ. πρωτοκ. 3303/1996 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 7640/5-4-2005 Πράξη τουΔήμο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Υ53ΩΞΕ-Δ48 Αρ. Πρωτ.: 58/08.12.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 5057/29.2.2017 «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ » της ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ, επί της οδού ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 24, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 625ΝΩΞΕ-ΖΞΑ Αρ. Πρωτ.: 56/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΠΑΥΣΗ της με αρ. πρωτ. 20416/16.6.2014 «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας έναρξης καταστήματος» του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ αρ. 44, λόγων μη χρησιμοποίησης του χώρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΛΖΩΞΕ-ΤΒΗ Αρ. Πρωτ.: 55/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 17249/18.06.2015 Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΚΩΣΤΟΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΞΕ-2ΨΩ Αρ. Πρωτ.: 53/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 23530/27.11.1998 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ & ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 74, σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ74ΛΩΞΕ-ΚΝ7 Αρ. Πρωτ.: 50/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) και έγκριση του Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΣΒΩΞΕ-ΨΛΔ Αρ. Πρωτ.: 43/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 11307/3.04.2014 Άδειας Χρήσης Μουσικής & Μουσικών Οργάνων για Αόριστο Χρονικό διάστημα, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Φ3ΞΩΞΕ-Ι84 Αρ. Πρωτ.: 54/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 27991/23.09.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ & Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Ο.Ε.» με εκπρ. & τους δύο, επί της οδού ΣΥΝΤ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Γ6ΔΩΞΕ-Π45 Αρ. Πρωτ.: 49/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 1837/23.01.1996 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της οδού ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 36, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΞΚΩΞΕ-ΛΗΘ Αρ. Πρωτ.: 51/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
MH ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 41994/5.12.2007 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 22, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΩ7ΩΞΕ-ΗΚ2 Αρ. Πρωτ.: 52/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 672/2.1.2009 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ ΑΤΖΕΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 5, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΞΑΩΞΕ-ΒΡΗ Αρ. Πρωτ.: 48/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΧΟΣ – ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΣΗΜΑΚΗ, το οποίο βρί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΖ7ΩΞΕ-Ω43 Αρ. Πρωτ.: 46/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων , εντός του πάρκου Φλοίσβου, στον Άρη Χατζόπουλο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΝΑΩΞΕ-ΕΜΜ Αρ. Πρωτ.: 45/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση της τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΠΦ στο ΟΤ 192 για έγκριση της οδού Κυβέλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΕ2ΩΞΕ-192 Αρ. Πρωτ.: 44/16.11.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 24, στο Δήμο μας διότι ο επιχειρηματίας κατέθεσε αίτηση στις 20/11/2017 για παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΑ6ΩΞΕ-9Ι6 Αρ. Πρωτ.: 57/23.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης επί των υγειονομικών και πολεοδομικών παραβάσεων, που διαπιστώθηκαν βάσει του με αρ. πρωτ. 1736/106/27.4.2015 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής και του με αρ. 18/3.11.2017 Πρωτοκόλλου Κατεδάφιση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΙΥΩΞΕ-ΟΕΤ Αρ. Πρωτ.: 42/16.11.2017
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 36