Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης, για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΗΘΩΞΕ-ΓΨΥ Αρ. Πρωτ.: 252/2020 ΑΔΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. YMO 5731, επί της οδού ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 3.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΣΙΛΩΞΕ-Ρ7Β Αρ. Πρωτ.: 105/24.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΟ9ΩΞΕ-66Κ Αρ. Πρωτ.: 104/24.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανακατασκευής του υπ΄αρ. 107/19 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω3Ρ2ΩΞΕ-ΘΑ5 Αρ. Πρωτ.: 103/17.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 63Τ7ΩΞΕ-Υ2Φ Αρ. Πρωτ.: 102/17.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αρ. 41/30 οικογενειακού τάφου που ανήκει στον κ. Παυλάτο Αβραάμ στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 96Ξ3ΩΞΕ-9ΧΤ Αρ. Πρωτ.: 101/10.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΜΧΩΞΕ-20Π Αρ. Πρωτ.: 100/10.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης προέγκρισης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων – Παιχνιδιών (Bus London, Ψάρεμα, Carousel, Παιδικό Τρενάκι, Τραμπολίνο, Συγκρουόμενα, Σκοποβολή, κλπ. ) στον Άρη Χατζόπουλο, εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο εντός του Πάρκου Φλοίσβου για το χρονικό διάστημα από 1.12.2021 έως 15.1.2022.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΒ7ΩΞΕ-ΔΗΣ Αρ. Πρωτ.: 99/03.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης, για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΖΚΙ 6733, επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΕΩΩΞΕ-ΩΟΑ Αρ. Πρωτ.: 98/03.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΖE 7766, επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 34.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΥ6ΩΞΕ-ΖΘΕ Αρ. Πρωτ.: 97/03.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΖΡΩΞΕ-3ΧΟ Αρ. Πρωτ.: 96/03.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την πρόταση χωροθέτησης διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΦΙΩΞΕ-ΕΕ8 Αρ. Πρωτ.: 95/26.11.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ο1ΡΩΞΕ-8ΦΘ Αρ. Πρωτ.: 94/26.11.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 69ΓΕΩΞΕ-ΨΗ5 Αρ. Πρωτ.: 93/19.11.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. ΖΚΝ 8461 επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 44, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 69ΖΘΩΞΕ-9ΨΛ Αρ. Πρωτ.: 92
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. YKK 7069 επί της οδού AIANTOΣ 86, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 609ΖΩΞΕ-405 Αρ. Πρωτ.: 91
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. YKN 5580 επί της οδού ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 3, λόγω μετοίκησης της δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ5Ο6ΩΞΕ-704 Αρ. Πρωτ.: 90
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. ΙΟΙ 4405 επί της οδού ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 42, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΒΦΥΩΞΕ-ΠΝΕ Αρ. Πρωτ.: 89
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 5303 επί της οδού ΣΟΛΩΜΟΥ 26, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΨ65ΩΞΕ-Ε5Κ Αρ. Πρωτ.: 88
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. IPN 8140 επί της οδού ΤΥΡΤΑΙΟΥ 44, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΔ7ΩΞΕ-5ΤΤ Αρ. Πρωτ.: 87
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 49