Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής»

Για διατύπωση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)
πατήστε εδώ…