Προϋπολογισμός 2018 Δήμου Π. Φαλήρου-Νομικών Προσώπων-Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις