Τι κάνει;

image_pdfimage_print
  • Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
  • Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως ειδικές προτάσεις προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
  • Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λογοδοτεί δημόσια, συμβάλλοντας στην καταγραφή προβλημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με ζητήματα που άπτονται της χρηστής διοίκησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών του Δήμου.