Τι είναι;

image_pdfimage_print

Ως ανεξάρτητος θεσμός, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010) δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων -και επιχειρήσεων που ενδεχομένως υπάγονται σε αυτόν- διαμεσολαβώντας προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.

  1. Έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
  2. Αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να περιβάλλεται από το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του.
  3. Η θητεία του διαρκεί όσο και η δημοτική περίοδος και -εφόσον κριθεί απαραίτητο- ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο Συμπαραστάτης λειτουργεί με μη-γραφειοκρατικούς όρους, ενσαρκώνοντας ένα ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό μηχανισμό μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Για τον λόγο αυτό, ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και αμεροληψία.