Θάνατος

image_pdfimage_print

1) Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου;

Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών (με ταυτότητα).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

– Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιδιώτη γιατρό (με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία), ή γιατρό νοσοκομείου (με γνήσιο υπογραφής της γραμματείας του νοσοκομείου) ή ιατροδικαστή

– Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.

Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει Αποτέφρωση απαιτείται: η έγγραφη Πιστοποίηση Ιατροδικαστή, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2) Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου με την ταυτότητα του αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου, γίνεται με τους εξής τρόπου:

1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.

2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).

3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ