Γέννηση

image_pdfimage_print

1) Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροπλάνο αρμόδιος είναι ο Ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. Για τους Έλληνες του εξωτερικού καθήκοντα Ληξιάρχου ασκεί ο Πρόξενος ή ο αναπληρωτής του.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση γέννησης είναι:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς) των γονέων
 • Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ποιός δηλώνει τη γέννηση του παιδιού;
Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι:
• Ο πατέρας του παιδιού.
• Ο γιατρός ή η μαία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης;

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Στην ίδια προθεσμία δηλώνεται αμετάκλητα και η δημοτικότητα του τέκνου. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης Γέννησης συνεπάγεται πρόστιμο (πέραν της 10ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

2) Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης με την ταυτότητα του ή διαβατήριο (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γίνεται με τους εξής τρόπους:
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

3) Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από υιοθεσία

α) Για νεογνά – ανήλικους, στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου είναι κάτοικοι οι θετοί γονείς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

β) Για ενηλίκους, στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) τους.

γ) Για αλλοδαπούς στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:  αίτηση, δικαστική απόφαση υιοθεσίας, Έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό περί μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στην περίπτωση που το άτομο που υιοθετήθηκε είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, εμφανίζεται ο θετός πατέρας ή η μητέρα ενώπιον του Ληξίαρχου (εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας), ενώ όταν το άτομο που υιοθετήθηκε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να κάνει τη δήλωση το ίδιο.

4) Ονοματοδοσία

(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-anelikou)

Οι γονείς / κηδεμόνες ανήλικου παιδιού που ασκείτε τη γονική μέριμνα μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση του κύριου ονόματος του παιδιού σας.

Τα βήματα της διαδικασίας:

 1. Ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες εκκινεί την διαδικασία δηλώνοντας το ή τα κύρια ονόματα του παιδιού (το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά και με τόνο) και τον δεύτερο γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει)
 2. Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας / κηδεμόνας συνδέεται στην υπηρεσία, βρίσκει την εκκρεμή αίτηση του πρώτου γονέα, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος

Θα χρειαστείτε:

 • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δεύτερου γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει), εφόσον ασκείτε τη γονική μέριμνα από κοινού

Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία θα λάβετε στην Θυρίδα σας την επικαιροποιημένη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας  στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει  εξουσιοδότηση του άλλου με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή όποια Δημόσια Αρχή, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί. Στην περίπτωση που με τη βάπτιση  δοθεί διαφορετικό όνομα, το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση.

5) Βάπτιση

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/delose-baptises-anelikou

Μπορείτε να δηλώσετε την βάπτιση του παιδιού σας με την οποία καταχωρίζεται το θρήσκευμα του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών.

Η διαδικασία της δήλωσης βάπτισης είναι προαιρετική. Το όνομα του παιδιού σας καθορίζεται αποκλειστικά με την διαδικασία της Ονοματοδοσίας ανηλίκου και συστήνεται να ολοκληρώσετε πρώτα τη διαδικασία αυτή.

Τη δήλωση μπορεί να κάνει:

 • ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες
 • ο ένας από τους αναδόχους
 • όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί

Θα χρειαστεί:

 • να καταχωρίσετε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • αν είστε ο ανάδοχος ή συγγενής τρίτου βαθμού θα πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (αριθμό, τόμο, έτος) και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού
 • να επισυνάψετε το έγγραφο που επιβεβαιώνει το θρήσκευμα του παιδιού σας

Μετά την επεξεργασία της δήλωσης θα λάβετε γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη Θυρίδα σας θα λάβετε απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης του παιδιού.

Εάν επιθυμείτε πλήρη Ληξιαρχική πράξη γέννησης, όπου αναγράφεται το θρήσκευμα του παιδιού σας, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης στο Ληξιαρχείο Γέννησης). Δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης της βάπτισης.

Ποιός δηλώνει την βάπτιση;

Η βάπτιση δηλώνεται από έναν από τους δυο γονείς, αν έχει προηγηθεί ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ. Στη περίπτωση που με τη βάπτιση θα δηλωθεί και το όνομα του τέκνου είναι απαραίτητη η παρουσία των δυο γονέων ή ο ένας από τους δυο με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή  κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση αλλά μόνο ως προς το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Πότε και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει προθεσμία δήλωσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Ταυτότητες των γονέων
 • Δήλωση βάπτισης από το θρησκευτικό λειτουργό

6) Προσβολή Πατρότητας

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να γίνει αίτηση για προσβολή πατρότητας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας
 • Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση)
 • Ταυτότητα του αιτούντος

Στη συνέχεια η μητέρα ή ο πατέρας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξιαρχείο Γέννησης του τέκνου ή με Έκθεση Προσβολής Πατρότητας στον τόπο κατοικίας ενός εκ των δυο γονέων, την αίτηση για μεταβολή της φυσικής κατάστασης του τέκνου.

Αν η Αγωγή Προσβολής Πατρότητας γίνει από το φυσικό πατέρα δεν απαιτείται Συμβολαιογραφική Πράξη Αναγνώρισης και ισχύουν τα αναφερόμενα για τη δήλωση Εκούσιας Αναγνώρισης του τέκνου.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

7) Συμβολαιογραφική Πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Η Αναγνώριση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Γέννησης του τέκνου ή με Έκθεση Αναγνώρισης στον τόπο κατοικίας ενός εκ των δυο γονέων.

 • Στη δήλωση αναγνώρισης απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων, με τις ταυτότητές τους, προκειμένου να δηλώσουν το επώνυμο και τη δημοτικότητα του τέκνου τους (Άρθ. 1506 Α.Κ. και άρθ. 15 του Ν. 3463/06), ανεξάρτητα αν αναφέρεται στη Συμβολαιογραφική Πράξη. Εάν προσέλθει ο ένας γονέας θα πρέπει να έχει Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο του άλλου γονέα, ξεχωριστό της Συμβολαιογραφικής Πράξης Αναγνώρισης. Άλλως παραμένει με το επώνυμο της μητέρας και ακολουθεί τη δημοτικότητά της. Στην περίπτωση προγενέστερων τέκνων από τον ίδιο πατέρα, μπορεί να προσέλθει ο ένας γονέας και απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, όπου προκύπτει το επώνυμο και η δημοτικότητα.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης. Εκτός αν πρόκειται για κυοφορούμενο που ως ημερομηνία υπολογισμού είναι η ημερομηνία γέννησης του τέκνου. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

8) Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα

Η Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Όλες οι μεταβολές που γίνονται με την απόφαση του Δημάρχου καταχωρούνται υποχρεωτικά πρώτα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου στον οποίο αφορά. Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

9) Αλλαγή επωνύμου

Για την δήλωση αλλαγής επωνύμου απαιτείται η Απόφαση Δημάρχου. Αν η αλλαγή έχει επέλθει με δικαστική απόφαση απαιτείται η επίδοση της απόφασης και το  πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Η καταχώρηση στο Ληξιαρχείο θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που θεωρείται αμετάκλητη.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).