Γάμος

image_pdfimage_print

1) Δήλωση Γάμου

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γάμου;

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης (Εκπρόθεσμη δήλωση πέραν της 40ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€) ). Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 • Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
 • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
 • Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.

2) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου;
Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής γάμου, γίνεται με τους εξής τρόπους :
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

3) Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες υπηκόους, κατοίκους Π. Φαλήρου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 1. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ από το Ληξιαρχείο του Τόπου Γέννησης σας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)Αν γεννηθήκατε στο εξωτερικό θα απευθυνθείτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60).
  Αν γεννηθήκατε στην Αλεξάνδρεια, Κάιρο ή Κωνσταντινούπολη   θα προσκομίσετε Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Πατριαρχείου και πιστοποιητικό γεννήσεως για έκδοση άδειας γάμου από το δημοτολόγιο σας .
 2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας
  Προσοχή
  α. Στη αναγγελία τα ονοματεπώνυμα να δηλώνονται όπως αναφέρονται στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
  β. Να δηλώνεται ο τόπος κατοικίας (Π. Φάληρο όχι γενικά στη Αθήνα)
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ)
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την Εφορία.
 6. Για τους διαζευγμένους και όσους τελούν εν χηρεία  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 7. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

4) Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς υπηκόους, κατοίκους Π. Φαλήρου

 1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με  βίζα.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :
  • Με σφραγίδα APOSTILLE για όσες χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και μετάφραση στα ελληνικά ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
  ή
  • Με υπογραφή και σφραγίδα του Πρέσβη και
  • Επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 –Αθήνα) και μετά μετάφραση στα ελληνικά μόνο από το υπουργείο εξωτερικών.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (πιστοποιητικό αγαμίας) από τη Πρεσβεία ή το Προξενείο (της χώρας προέλευσης) με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη ή Προξένου από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορία.
  Προσοχή Στη αναγγελία, τα ονοματεπώνυμα να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες όπως αναφέρονται στη μετάφραση της Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ).
 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την Εφορία.
 7. Για τους διαζευγμένους ή όσους τελούν εν χηρεία ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα, με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 8. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου απαιτούνται:

 • Αίτηση που συμπληρώνεται και από τους δυο ενδιαφερόμενους (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Οι δυο (2) άδειες Γάμου
 • Οι ταυτότητες των αιτούντων
 • Δυο (2) μάρτυρες με την ταυτότητά τους
 • Δημοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου 100€ για τους ετεροδημότες και 50€ για τους δημότες (καταβάλλεται στο Ταμείο του Δημαρχείου).

Οι αιτήσεις τέλεσης Πολιτικού Γάμου στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου υποβάλλονται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.


5) Προσδιορισμός Επωνύμου

Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, (Άρθ.1505 Α.Κ.)

6) Επανάκτηση Πατρικού επωνύμου

Γυναίκες που έχουν τελέσει γάμο πριν την ισχύ του Ν.1329/1983, μπορούν να ανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο σύμφωνα με το άρθ.1388 του Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 του Ν.1329/1983, αφού υποβάλλουν σχετική δήλωση στο ληξιαρχείο δήλωσης του γάμου.

7) Προσθήκη συζυγικού επωνύμου

Σύμφωνα με το άρθ. 1388 του Α.Κ. μετά το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων. Ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σε αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να προσθέσει και το επώνυμο του άλλου συζύγου στο δικό του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητες των ενδιαφερομένων
 • Υπεύθυνες δηλώσεις που συμπληρώνονται στην υπηρεσία

8) Ιερολόγηση Πολιτικού Γάμου

Όταν έχει τελεσθεί γάμος και στη συνέχεια ακολουθήσει και η τέλεση θρησκευτικού, η δήλωση του θρησκευτικού γάμου γίνεται στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο πολιτικός, με αίτηση του ενδιαφερομένου, τη δήλωση του ιερέα και την ταυτότητά του. Δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης της ιερολόγησης.

9) Δήλωση Διαζυγίου

Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου ή με Έκθεση Διαζυγίου στον τόπο κατοικίας ενός εκ των συζύγων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου:

 1. Ταυτότητα του δηλούντος
 2. Διαζευκτήριο

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου:

 1. Ταυτότητα του δηλούντος
 2. Δικαστική Απόφαση
 3. Έκθεση Παραίτησης από Ένδικα Μέσα ή Έκθεση Επίδοσης
 4. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας

Στην περίπτωση λύσης γάμου με Συμβολαιογραφική Πράξη είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης Συμβολαιογραφικής Πράξης και το Διαζευκτήριο αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός.

Και στις δύο περιπτώσεις την δήλωση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων ή κάποιος τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και την ταυτότητά του.

Η προθεσμία δήλωσης διαζυγίου είναι τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 120 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 30€ και για πάνω από 120 ημέρες 60€.