Κατηγορίες και Τύποι Αιτημάτων

image_pdfimage_print

Αποκομιδή Αντικειμένων
– Αποκομιδή κλαδιών
– Αποκομιδή Βαρέων Αντικειμένων
– Αποκομιδή Απορριμμάτων
– Αποκομιδή Εγκαταλειμμένου Αυτοκινήτου

Καθαρισμός Οικοπέδων
– Καθαρισμός Οικοπέδων
– Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων
– Καθαρισμός Λαϊκών Αγορών

Πεζοδρόμια – Οδοί
– Σήμανση Οδών – Πεζοδρομίων
– Συντήρηση
– Λακκούβες
– Καθαρισμός Φρεατίων
– Καθαρισμός Πεζοδρομίων
– Ακαθαρσίες  – Αδέσποτα

Πάρκα – Πλατείες  – Παιδικές Χαρές
– Ποτίσματα
– Συντήρηση
– Φύτευση Κοινόχρηστων Χώρων
– Κλάδεμα Δένδρων
– Αποκομιδή Κλαδιών Απορριμμάτων
– Αδέσποτα ζώα – Ακαθαρσίες

Δημοτικός Φωτισμός
– Συντηρήσεις  – Επισκευές Δημοτικού Φωτισμού

Δημοτική Συγκοινωνία
– Δρομολόγια
– Διαδρομή – Στάσεις

Δενδροστοιχίες
– Φύτευση Κοινόχρηστων Χώρων

Φυτώρια – Αποθήκες
– Τοποθέτηση φυτών Εσ. Χώρου στα Δημόσια Κτήρια
– Προσφορά Φυτών και Φυλλοχώματος στους Δημότες

Κτήρια
– Συντηρήσεις – Εργασίες σε Σχολικά Κτήρια

Γενικά Θέματα
– Αίτημα