Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

image_pdfimage_print

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π)
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)
Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.


ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με ακριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
-Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ (κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Εσόδων)

 

Άτομα με αναπηρία

     Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία
 • Να είναι άτομα με αναπηρία 67% και άνω και να έχουν απόφαση από τα ΚΕ.ΠΑ

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο της απόφασης των ΚΕ.ΠΑ.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Άποροι

     Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της πρόνοιας του Δήμου.
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( και τις δύο όψεις)
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου ( και τις δύο όψεις) .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση της Πρόνοιας του Δήμου ότι είναι εγγεγραμμένος στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας ( όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας)
 • Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ( σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο) όπου θα δηλώνει περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
 • Αντίγραφο Ε1 ( και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Ν.4320/2015

      Προϋπουθέσεις

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( και τις δύο όψεις)
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου ( και τις δύο όψεις) .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας ( όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας)
 • Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ( σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο) όπου θα δηλώνει περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
 • Αντίγραφο Ε1 ( και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Μονογονεϊκες οικογένειες

Μονογονεϊκες οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό με ανήλικο τέκνο εκτός γάμου  μη αναγνωρισμένο ή με  παιδί ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, ή σε κατάσταση χηρείας, η όταν  με δικαστική απόφαση αφαιρεί από τον έναν γονέα την  ολική επιμέλεια- γονική μέριμνα  του τέκνου λόγω ακαταλληλότητας, ( για να αποτραπεί ο κίνδυνος της σωματικής, πνευματικής, ή ψυχικής υγείας του τέκνου).

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία (πλήρης απαλλαγή με εισόδημα έως 15,000€  πέραν των 15,000€ απαλλαγή 50% .)

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικό  τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Τρίτεκνοι

Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία , (πλήρης απαλλαγή με εισόδημα έως 30,000€  πέραν των 30,000€ απαλλαγή 50% .)

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζεται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Πολύτεκνοι

      Προϋπουθέσεις 

 • Να είναι κάτοικοι Παλ. Φαλήρου
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ομοσπονδίας πολυτέκνων.
 • Η απαλλαγή αφορά μόνον την κύρια οικία.

      Δικαιολογητικά

 • Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( χορήγηση από τον Δήμο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας , και τις δύο όψεις.
 • Τελευταίο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου  και τις δύο όψεις .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο συμβολαίου απόκτηση κατοικίας  όπου φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας.
 • Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ , σε περίπτωση που το ακίνητο εκμισθώνεται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη  ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος  της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή,  σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο.
 • Αντίγραφο Ε1  (και τις πέντε σελίδες) της φορολογικής δήλωσης και  εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται  μια φορά τον χρόνο .
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.