Δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης Εργοταξίου

image_pdfimage_print
  1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου.
  2. Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (εάν υπάρχουν) και λογαριασμούς ρεύματος.
  3. Άδεια Οικοδομής.
  4. Άδεια κατεδάφισης κτισμάτων.
  5. Σχεδιάγραμμα Ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής εργοταξίου.
  6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
  7. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Ηλεκτροδότησης Νεοανεγειρόμενης Οικοδομής πατήστε εδώ

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr