Δικαιολογητικά Συνένωσης Ακινήτων

image_pdfimage_print

  1. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής
  2. Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
  3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν
  4. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
  5. Σε περίπτωση συνένωσης οικοπέδων απαραίτητη είναι εκτός από την προσκόμιση συμβολαίων και η υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή το διπλότυπο είσπραξης
  6. Έτος οικοδομικής άδειας