Δικαιολογητικά διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου

image_pdfimage_print
  1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
  2. Φωτοτυπία τελικού λογαριασμού ρεύματος εάν υπάρχει διαφορετικά βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και υπογραφή υπαλλήλου.
  3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
  5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

Για την Αίτηση Διακοπής Ηλεκτροδότησης Ακινήτου πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν.2130/1993). Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν στο Δήμο εντός διμήνου από την διακοπή ηλεκτροδότησης, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Επίσης σε περίπτωση επανασύνδεσης θα πρέπει να ενημερώνουν εντός διμήνου την υπηρεσία μας.

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr