Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

image_pdfimage_print

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση  στο Δήμο ή σε ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

  • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ  ή τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
  • Αστυνομική ταυτότητα