Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

image_pdfimage_print

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

         Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, με κωδικούς taxisnet. Στην περίπτωση που δεν εφικτή ή έκδοση της ηλεκτρονικής Βεβαίωσης, μπορεί να εκδοθεί από το Δήμαρχο, με την προσκόμιση της ταυτότητας και  την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο Εντύπου Ε1, ή Εκκαθαριστικού. Αν από τα ανωτέρω δεν μπορεί να αποδειχθεί η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, εφόσον υφίσταται πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. λογαριασμούς ΔΕΚΟ). Η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο.