Πολιτογράφηση

image_pdfimage_print

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλογενείς και ομογενείς χωρίς ΕΔΤΟ

  1. Το ισχύον  διαβατήριο
  2. Την ισχύουσα  άδεια  παραμονής
  3. 2 μάρτυρες με Ελληνική  ταυτότητα  (άνω  των  18  ετών)
  4. Την υπεύθυνη  δήλωση συμπληρωμένη.
  5. Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό γέννησης προκειμένου να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. (όχι υποχρεωτικό)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ Ή ΑΝΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Εάν είναι έγγαμος πρέπει να προσκομίσει πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) και μεταφρασμένα, τα παρακάτω αλλοδαπά έγγραφα : α) ληξιαρχική πράξη γάμου β) ληξιαρχική πράξη γέννησης (στην περίπτωση ύπαρξης τέκνων) και γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Διαβατήριο
  • Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.