Μεταδημοτεύσεις

image_pdfimage_print

Μεταδημότευση άγαμου/Μεταδημότευση οικογένειας/μεταδημότευση ενός εκ των συζύγων στο Δήμο μας

Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι με την/τις ταυτότητά/τές του/ς κάνει/νουν μια αίτηση  στο Δήμο Π. Φαλήρου ή στο ΚΕΠ, για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (διετή κατοικία στο Δήμο μας) και μια αίτηση για Μεταδημότευση.

  • Για τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή Εκκαθαριστικά Εφορίας (δυο τελευταίων ετών).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο. Τη διαδικασία πρέπει να κάνει/νουν ο/οι ίδιος/ιοι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του/ς στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει/ουν ο/οι ενδιαφερόμενος/οι ταχυδρομικώς.

Μεταδημότευση διαζευγμένου στο Δήμο μας

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει μια αίτηση  στο Δήμο Π. Φαλήρου ή στο ΚΕΠ, για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (διετή κατοικία στο Δήμο μας) και μια αίτηση για Μεταδημότευση.

– Για τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή Εκκαθαριστικά Εφορίας (δυο τελευταίων ετών).

– Δικαστική απόφαση επιμέλειας των τέκνων και ιδιωτικό συμφωνητικό (αν υπάρχει), για τη μεταδημότευση των τέκνων.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο. Τη διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο μας, όταν ο ένας είναι δημότης

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση μεταδημότευσης λόγω γάμου, προς το Δήμο Π. Φαλήρου ή σε ΚΕΠ.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Τη διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.