Οικογενειακές Μερίδες – Μεταβολές

image_pdfimage_print

Αρχική εγγραφή τέκνου σε οικογενειακή μερίδα

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.

Άνοιγμα νέας οικογενειακής μερίδας, δημότη, λόγω γάμου

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που επιθυμεί ο σύζυγος που δεν είναι δημότης να κάνει μεταδημότευση μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία να κάνει αίτηση μεταδημότευσης ή μέσω ΚΕΠ με την ταυτότητά του ή ο/η σύζυγος με εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή. Στη συνέχεια, θα σταλεί από την Υπηρεσία η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

Μεταβολή Οικογενειακής Μερίδας με τέκνα, λόγω διάζευξης

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή και τη ταυτότητα του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Δικαστική απόφαση διαζυγίου και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
  • Αίτηση για μεταφορά της/του συζύγου και των τέκνων σε νέα οικογενειακή μερίδα, λόγω επιμέλειας.

Στη συνέχεια θα σταλεί από την Υπηρεσία η σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει την μεταφορά σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου, την οποία και θα παραλάβει η ενδιαφερόμενη ταχυδρομικώς.

Διαγραφή δημότη λόγω θανάτου

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.