Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας

image_pdfimage_print

 

Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου.

Εγκατάσταση αυτόνομου συνδυασμένου συστήματος, αποτελούμενο από πινακίδα STOP με ενσωματωμένα led υψηλής ισχύος στις γωνίες περιμετρικά, συνδυασμένο με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με ενσωματωμένα Led, όλο μαζί συγχρονισμένης παλλόμενης αναλαμπής, τροφοδοτούμενο από Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάνελ με μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης και με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων φωτεινότητας και συχνότητας και μορφής αναλαμπής.

Εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας επενδυτικού προγράμματος του δήμου που συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου σε διασταυρώσεις που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ορατότητα των ρυθμιστών κυκλοφορίας (πινακίδων σήμανσης).

Προσφέρει αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης και συμβάλει στην μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται στο σημείο τοποθέτησης.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής, διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στους δρόμους, μέτρα προφύλαξης της ανθρώπινης ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας :

Στόχο για το Δήμο αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και η μείωση των ατυχημάτων σε διασταυρώσεις  του οδικού δικτύου του δήμου, ιδιαίτερα όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων.

 

Για την υλοποίηση του έργου ο δήμος συνεργάστηκε με φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία υποδομών που να προσφέρουν φιλικό και ασφαλές περιβάλλον σε όλους τους πολίτες δίχως διακρίσεις, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου, απαραίτητες για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Προοπτική για ένα αναβαθμισμένο σχεδιασμό της πόλης με τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων σε σημεία που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, που θα προσφέρει συνθήκες αυξημένης ασφαλείας σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου της πόλης.

 

Τύπος Καινοτομίας: Προμήθεια, Νέες τεχνολογίες

Προϋπολογισμός:   3.794,40€/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στάδιο καινοτομίας: Σε λειτουργία (οδός Ναϊάδων 65)

Χρόνος υλοποίησης: 2020

Ωφελούμενοι: Χρήστες του οδικού δικτύου της πόλης

 

Αποτελέσματα της καινοτομίας:

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος προσφέρει :

  • ασφάλεια στους χρήστες του οδικού δικτύου ειδικότερα σε άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, ομίχλη, νύχτα κλπ)
  • βελτίωση του ρυθμού κυκλοφορίας στους  δρόμους
  • μείωση των τροχαίων συμβάντων
  • περιορισμός παραβάσεων ΚΟΚ
  • αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης
  • βελτίωση της συμπεριφοράς όλων στους δρόμους
  • αύξηση του αισθήματος ασφάλειας που νιώθει ο χρήστης της οδού
  • αναβάθμιση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.