Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

image_pdfimage_print

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τηλ επικοινωνίας  213-2017800
Διεύθυνση Αγ. Αλεξάνδρου 75α

-Γραφείο Προϊσταμένου 210-9852748
-Γραφείο Γραμματείας 213-2017809 μεχρι 815

Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν δυο ( 2 ) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ), ένα στο Κεντρικό Φάληρο
και το παράρτημα στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας.

1. ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Κεντρικό ( Αγ. Αλεξάνδρου 75α )
Τηλ. : 213 – 2017800
Φαξ  : 210 – 9881579, 210 – 9884804
e-mail: d.palaioufalirou@kep.gov.gr

2. Παράρτημα ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Αγ. Βαρβάρας ( Θερμοπυλών 1 )
Τηλ. : 210-9888556
Φαξ: 210-9880380
e-mail: d.palaioufalirou-a@kep.gov.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΠ ( www.kep.gov.gr )

Το 2002 πραγματοποιήθηκε η σύσταση των ΚΕΠ, μετά τον Ν. 3013/2002 άρθ. 31 ( ΦΕΚ 101/Α/2002 ).

Η λειτουργία του ΚΕΠ στο Δήμο μας ξεκίνησε την 10η Σεπτεμβρίου 2002 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΦ. 1/Οικ. 16974/2002 – ΦΕΚ 1173/Β/10.9.2002 )
και του παραρτήματος Αγ. Βαρβάρας την 11η Σεπτεμβρίου 2006 ( ΥΑ 6647/2006 – ΦΕΚ 442/Β/11.4.2006 )

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι :

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ: καθημερινά ( Δευτέρα – Παρασκευή ) από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΠ: καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από 08.00 έως 15.00

Το ΚΕΠ:

-ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών
-παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για πάνω από 1000 πιστοποιημένες διαδικασίες που έχουν πιστοποιηθεί από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Για τις μη πιστοποιημένες διαδικασίες το ΚΕΠ δεν παραλαμβάνει αιτήσεις
αλλά παρέχει μόνο διοικητική πληροφόρηση.

Για τις πιστοποιημένες διαδικασίες, ο πολίτης πλέον εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο (one stop shop),
αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες.
Αυτή είναι και η αρχή (αρχή της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μια θέση εργασίας) βάσει της οποίας λειτουργούν τα ΚΕΠ

Τρόπος λειτουργίας ΚΕΠ

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά σε μια από τις 1000 και άνω διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ,
απευθύνεται σε έναν υπάλληλο του Κέντρου ο οποίος, παρουσία του πολίτη, συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.
Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του ΚΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται.

Το ΚΕΠ αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας έτσι τον πολίτη
από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης θα μπορεί να παραλάβει την απάντησή του από το ΚΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΠ για οποιαδήποτε υπόθεσή του φέροντας οπωσδήποτε μαζί του
πρωτότυπο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του. (Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο εν ισχύ,
δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας
)

2. Εναλλακτικά ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη: www.ermis.gov.gr
και να ζητήσει να παραλάβει την απάντηση από το ΚΕΠ της επιλογής του, όπου την πρώτη φορά θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως
με την ταυτότητά του (ή διαβατήριο εν ισχύ,δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας) ώστε να γίνει φυσική ταυτοποίηση.
Από τη στιγμή που θα ταυτοποιηθεί και μετά, ο πολίτης θα μπορεί να αιτείται ηλεκτρονικά
και η απάντηση να του αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά,στη θυρίδα του στην ηλεκτρονική πύλη ermis,
χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει καθόλου στο ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ έχουν ένα μεσολαβητικό ρόλο. Ενημερώνουν τους πολίτες, τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων κλπ και αποστέλλουν το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία,
η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως η μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.

Συνηθισμένες Υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:

 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
 • Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
 • Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου
 • Έκδοση πιστοποιητικών Πρωτοδικείου (Διαθήκης, Πτώχευσης, Δικ. Συμπαράστασης κλπ)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού Αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
 • Έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, γάμου, θανάτου)
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών
 • Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
 • Μεταδημότευση
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
 • Απόδοση ΑΜΚΑ