Μεταβίβαση Επιβατικού ΙΧ ή Δίκυκλου ΙΧ

image_pdfimage_print

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΙΧ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αστυνομικές ταυτότητες αγοραστή και πωλητή.

Σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλοδαπός χρειάζεται το διαβατήριο του και η άδεια παραμονής και εργασίας. Η άδεια παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την ημερομηνία της αίτησης.

  1. Άδεια κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος
  2. ΑΦΜ αγοραστή- πωλητή
  3. Παραστατικό τράπεζας (πίνακας 2) για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος (βλέπε στήλη ΣΥΝΟΛΟ).

Στην απόδειξη να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και ο αριθμός κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος

(για το ακριβές ύψος του ποσού παρακαλούμε δείτε τον πίνακα 1 ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/upodomon-kai-metaphoron/upologismos-telon-gia-metabibase-epibatikou-e-dikuklou-ikh: )

  1. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου τεχνικού ελέγχου (KTEO) που να είναι σε ισχύ.
  2. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην παρακάτω διεύθυνση

 https://www.aade.gr/mycar    με κωδικούς taxisnet

ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος “print screen” με την σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η

παραπάνω βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έτη που είχε στην κατοχή του το όχημα ο πωλητής.

  1. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού οχήματος χρειάζεται και το ΦΕΚ ή το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τιμολόγιο πώλησης από την εταιρεία στον ιδιώτη.

Σημείωση: 1. Τα κληρονομικά οχήματα πληρώνουν μόνο το Τέλος Άδειας.

                      2.  Κατά την αγορά εταιρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη καταβάλλεται μόνο το Τέλος Άδειας.

 

Διαδικασία

                     Ο πωλητής πληρώνει τα τέλη στην τράπεζα και έρχεται μαζί με τον αγοραστή στο ΚΕΠ για να καταθέσει την αίτηση, έχοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

                     Μετά από 3-4 μήνες ο πωλητής παραλαμβάνει την νέα άδεια από το ΚΕΠ και την παραδίδει στον αγοραστή.

 

Προσοχή:  Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ

ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (άρθρο 26 & 27 του Ν.2873/2000, αντίστοιχα)

ΚΑΤ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α 51-400 30 9 39
Β 401-800 45 9 54
Γ 801-1300 60 9 69
Δ 1301-1600 90 9 99
Ε 1601-1900 120 9 129
ΣΤ 1901-2500 145 9 154
Ζ 2500 & άνω 205 9 214

ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (άρθρο 26 & 27 του Ν.2873/2000, αντίστοιχα)

ΚΑΤ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α 51-400 30 75 105
Β 401-800 45 75 120
Γ 801-1300 60 75 135
Δ 1301-1600 90 75 165
Ε 1601-1900 120 75 195
ΣΤ 1901-2500 145 75 220
Ζ 2500 & άνω 205 75 280

Πίνακας 1

 Αριθμοί λογαριασμού τραπεζών στις οποίες καταβάλλονται τα τέλη μεταβίβασης και αδείας

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4701720820005082063245245
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR6901101820000018254500715
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ GR5302600160000120200349401
ALPHA ΒΑΝΚ GR2501401100110002001000026

Πίνακας 2

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ

Παρακαλούμε να εισπράξετε για λογαριασμό

της Περιφέρειας Αττικής το συνολικό ποσό των

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ:
ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082 063245 245
GR4701720820005082063245245
ALPHA ΒΑΝΚ 110 00 200 1 000026
GR2501401100110002001000026
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 182 5450 0715
GR6901101820000018254500715
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0026 0016 1202 0034 9401
GR5302600160000120200349401

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΚΑΤ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α 51-400 30 9 39
Β 401-800 45 9 54
Γ 801-1300 60 9 69
Δ 1301-1600 90 9 99
Ε 1601-1900 120 9 129
ΣΤ 1901-2500 145 9 154
Ζ 2500 & άνω 205 9 214

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΤ. ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α 51-400 30 75 105
Β 401-800 45 75 120
Γ 801-1300 60 75 135
Δ 1301-1600 90 75 165
Ε 1601-1900 120 75 195
ΣΤ 1901-2500 145 75 220
Ζ 2500 & άνω 205 75 280