Μεταβίβαση Επιβατικού ΙΧ ή Δίκυκλου ΙΧ

image_pdfimage_print

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αστυνομικές ταυτότητες αγοραστή και πωλητή. Σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλοδαπός χρειάζεται το διαβατήριο του και η άδεια παραμονής και εργασίας
  2. Άδεια κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος
  3. ΑΦΜ αγοραστή- πωλητή
  4. Παραστατικό τράπεζας (πίνακας 2) για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην απόδειξη να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και ο αριθμός κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος. (για το ακριβές ύψος του ποσού παρακαλούμε δείτε τον πίνακα 1)
  5. Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (KTEO)
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος “print screen” με την σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Η παραπάνω βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έτη που είχε στην κατοχή του το όχημα ο πωλητής.
  7. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού οχήματος χρειάζεται και το ΦΕΚ ή το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τιμολόγιο πώλησης.

Σημείωση:

1. Τα κληρονομικά οχήματα πληρώνουν μόνο το Τέλος Άδειας.
2. Κατά την αγορά εταιρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη καταβάλλεται μόνο το Τέλος Άδειας.

Διαδικασία

Ο πωλητής μεταβαίνει στο ΚΕΠ στο οποίο θα υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης, έχοντας μαζί του την άδεια κυκλοφορίας για να καθοριστεί το ύψος των τελών μεταβίβασης και άδειας και να του δοθούν οδηγίες για την πληρωμή τους.

Στη συνέχεια πληρώνονται τα τέλη στην τράπεζα και έρχεται μαζί με τον αγοραστή στο ΚΕΠ για να καταθέσει την αίτηση, έχοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Μετά από 50 περίπου ημέρες ο πωλητής παραλαμβάνει την νέα άδεια από το ΚΕΠ και την παραδίδει στον αγοραστή.

Προσοχή:  Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ


τέλη μεταβίβασης και άδειας και αριθμοί λογαριασμού τραπεζών στις οποίες καταβάλλονται τα ποσά