Έκδοση-ανανέωση διαβατηρίου

image_pdfimage_print

Α. ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 1. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (ενός μήνα), αυστηρά διαστάσεων 4Χ6 cm και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σχετικά.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε μία σελίδα, τύπου Α4 (η ισχύς της ταυτότητας ελέγχεται κατά την κατάθεση των δικ/κων)
 3. φωτοαντίγραφο προηγούμενου διαβατηρίου εκδοθέν από ΕΛΑΣ (η σελίδα με την φωτογραφία). Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη και η επίδειξη του Δελτίου ταυτότητας και του διαβατηρίου εκδοθέν από ΕΛ.ΑΣ. εφόσον υπάρχει
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 84,40 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
 5. Έγγραφο στρατολογίας ΜΟΝΟ για τους ανυπότακτους εξωτερικού, το οποίο να πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τον αιτούντα την έκδοση διαβατηρίου (λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων)

β) Αν ο αναγραφόμενος στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  αριθμός δημοτολογίου έχει αλλάξει ο αιτών πρέπει να γνωρίζει τον καινούργιο αριθμό.

 

Β. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 1. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (ενός μήνα), αυστηρά διαστάσεων 4Χ6 cm και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σχετικά.
 2. α) ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ μία επιπλέον φωτογραφία
  β) ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε μία σελίδα, τύπου Α4 (η ισχύς της ταυτότητας ελέγχεται κατά την κατάθεση των δικ/κων)
 3. παράβολα:
  α) για ανηλίκους έως 14 ετών ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 73,60 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
  β) για ανηλίκους άνω των 14 ετών ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 84,40 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
 4. το προηγούμενο διαβατήριο από ΕΛ.ΑΣ., αν υπάρχει και φωτοαντίγραφο αυτού

ΕΠΙΣΗΣ

 1. απαιτείται η παρουσία και του ανηλίκου
 2. εφ’ όσον η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο, προσκομίζοντας και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους. Σε περίπτωση όμως κωλύματος του ενός γονέα, πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.
 3. η ημερομηνία ισχύος των κατατεθειμένων δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6μηνο

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις

«Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο: e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Α) Φορέας Δημοσίου -> Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία:
Β) Κατηγορία Παραβόλου -> Διαβατήριο
Γ) Τύπος Παραβόλου -> Αρχ. Έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω) ή
Αρχ. Έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 14 ΚΑΙ ΆΝΩ: 1862 , ΕΩΣ 14: 1863

Όλα τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας. Για τους ανήλικους τα παραπεμπτικά εκδίδονται είτε στο όνομα τους είτε στο όνομα του γονέα.

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ