Αντικατάσταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης Με Νέου Τύπου

image_pdfimage_print

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος πρέπει να καταθέσει άδεια παραμονής, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν πρόκειται για υπήκοο κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  2. Μία έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) (Προσοχή οι φωτογραφίες να μην έχουν δακτυλικά αποτυπώματα)
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοαντίγραφο όλων των αδειών οδήγησης, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ
  5. Ηλεκτρονικό παράβολο με την απόδειξη πληρωμής του, όπως αναλύεται παρακάτω:

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο : e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με κωδικό: 0028

(Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ)

Το παραπάνω παράβολο εκτυπώνεται είτε  από εσάς είτε  από το ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα της επιλογής σας.

** Στην περίπτωση που το παράβολο πληρωθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσετε εκτύπωση της πληρωμής

Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)»