Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

image_pdfimage_print

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών. Σε περίπτωση αλλοδαπών, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για πολίτες εκτός Ε.Ε. και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.
 2. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου(4×6 cm) που απαιτείται για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης  (προσοχή να μην έχει δακτυλικά αποτυπώματα). Για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας από τους γιατρούς δεν απαιτούνται φωτογραφίες.
 3. Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, μαζί με τις αποδείξεις των γιατρών. Προσοχή!!! στα πιστοποιητικά των γιατρών να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας οδήγησης και τα έτη ανανέωσης. Για τους άνω των 80 ετών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά από Ω.Ρ.Λ και ψυχίατρο.
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια οδήγησης, αν έχει λήξει ή φωτοτυπία αυτής αν είναι σε ισχύ. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την αίτηση απλά επιδεικνύεται η πρωτότυπη άδεια και η παράδοση της γίνεται κατά την παραλαβή της νέας.
 5. Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα να κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει ένα ενιαίο.
 6. Α.Φ.Μ. (απλή αναφορά)
 7. Ηλεκτρονικό παράβολο κόστους 108 Ευρώ, με την απόδειξη πληρωμής του, όπως αναλύεται παρακάτω:

          Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο:

          e-παράβολο και εκδίδετε το παράβολο με κωδικό: 0039, αξίας 108 ευρώ.

          Σε περίπτωση φθοράς ή αλλαγής στοιχείων, επιπλέον e-παράβολο με κωδικό 0066, αξίας 9,02 ευρώ

         Τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας

          ή στα ΕΛΤΑ

          ** Στην περίπτωση που το παράβολο πληρωθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσετε και την εκτύπωση της πληρωμής

Διευκρινίσεις:

 • Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β΄ επαγγελματικής κατηγορίας (κωδ. 113) και ο κάτοχος είναι κάτω των 65 ετών, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για ανανέωση της, αλλά μόνο για αντικατάσταση της με νέου τύπου.
 • Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής.

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

             «Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)». Η άδειά μου δεν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

            Σημείωση:

                   Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών που παραλαμβάνετε από το ΚΕΠ δεν έχει ισχύ άδειας οδήγησης.

Όλοι οι γιατροί μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά υγείας.

Προσοχή: Τα πιστοποιητικά των γιατρών που εκδίδονται για ψηφιακή αίτηση δεν γίνονται δεκτά από τις Δ/νσεις Μεταφορών ούτε από τα ΚΕΠ.

Διευθύνσεις και τηλέφωνα Διευθύνσεων Μεταφορών:

 1. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Θεομήτορος 59 , Άλιμος , τηλ. 2132101543
 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μεσογείων 156 , Χολαργός , τηλ. 2131600665
 3. ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Τρώων 1 & Χαλκίδος , Περιστέρι, τηλ. 2102639803
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Αιγαλέου & Κάστορος , Πειραιάς , τηλ. 2131603111