Παρουσίαση βιβλίου , του Δημήτρη Αλ. Ξηντάρα – Οι θεματοφύλακες της Ανθρώπινης Υπόστασης