Παρουσίαση Βιβλίου – Το Ταξίδι του Μύρκα του Μαριαντώνη Πολίτη